ویدیو آموزشی کار با الاینمنت لیزری
ویدیو آموزشی کار با الاینمنت لیزری
مارس 14, 2021
مسیر حرکت داخلی یاتاقان وسط موتور هواپیما
آنالیز خرابی بیرینگ وسط موتور توربوفن با تکنیک Tip Clearance
دسامبر 22, 2021
ویدیو آموزشی کار با الاینمنت لیزری
ویدیو آموزشی کار با الاینمنت لیزری
مارس 14, 2021
مسیر حرکت داخلی یاتاقان وسط موتور هواپیما
آنالیز خرابی بیرینگ وسط موتور توربوفن با تکنیک Tip Clearance
دسامبر 22, 2021

پیش نیازهایی که باید در رویه الاینمنت توربین گاز در نظر گرفت.
۱٫ فوندانسیون چک شود.
۲٫ سورفیس کنتاکت ساپورت پدستال و نصب ساپورت انجام گردد.
۳٫ نصب سنتر گاید وانتی سیسمیک انجام گردد.

رویه هم راستاسازی توربین گاز 1

4. نصب رادهای توربین و JACK BOLT کمپرسور به اتمام رسیده باشد.

رویه هم راستاسازی توربین گاز 3

5. انجام عملیات پوزیشن و الویشن توربین

۶٫ انجام واتر لولینگ و BOLT TIGHTEN

رویه هم راستاسازی توربین گاز 4

7. نصب محفظه های احتراق و اگزوز دیفیوزر

۸٫ نصب داکتهای ایراینتک تا دمپر به اتمام ریسده باشد

۹٫ بعد از باز کردن coupling bolt کمپرسور کُنس پیشانی و  بُلتهای رتور توربین چک شود جهت سالم بودن واطمینان از متحرک بودن بُلتها

رویه هم راستاسازی توربین گاز 5

10. داخل بردن رتور ژنراتور و تغییر پوزیشن ژنراتور جهت ایجاد فضای کافی برای نصب شفت

رویه هم راستاسازی توربین گاز 6

11. چک کردن کُنسهای دوسر شفت با رتور توربین و رتور ژنراتور واندازه گیری آنها و چک تمامی قسمتهای شفت ودو سر فلنجهای آن و اطمینان از سالم بودن آنها

رویه هم راستاسازی توربین گاز 8
رویه هم راستاسازی توربین گاز 7

12. پاشش مواد ضد لغزش SILICA CRYSTAL CARBIDE  :ابتدا روی فلنج شفت سر طرف توربین باگذاشتن چسب نواری  جاهای فیلر گیری را به ابعاد mm20*20 و با زوایای ۰ -۹۰-۱۸۰-۲۷۰ روی پیشانی مشخص میکنیم ودرهمین نقاط روی لبه فلنج شفت را پانچ میکنیم وهمچنین روی کُنس وداخل جای پیجها  و پَخ روی لبه را چسب میزنیم جهت ممانعت از پاشش مواد روی این نقاط ودراین مرحله اقدام به پاشیدن ترکیب( SILICA CRYSTAL CARBIDE وNITROCELLULOSE   وLACQUER.RV86  ( میکنیم.

رویه هم راستاسازی توربین گاز 10
رویه هم راستاسازی توربین گاز 9

13. نصب شفت طبقSTEP 222-224  ازASSEMBLY MANUAL GAS TURBINE FIELD وبستن کاپ ناتهای آن با دست واندازه گیری طول آنها با میکرومتر۲۵۰-۲۷۵ یا کولیس ۵۰۰ دیجیتال

رویه هم راستاسازی توربین گاز 12
رویه هم راستاسازی توربین گاز 11

توجه: قبل از نصب شفت می بایست موارد زیر در مورد ژنراتور انجام شود.

۱-۱۳-قرار دادن ژنراتور در موقعیت تقریبی ومناسب در دو جهت(محور رتور و ارتفاعی)

۲-۱۳- عقب دادن رتور ژنراتور به اندازه ۲۰mm به منظور راحتی در جابجایی ژنراتور بعد از نصب شفت به محل اصلی

۳-۱۳-از تمیزی وعدم وجود جسم خارجی در محل اتصال کوپلینگها وسوراخها وعدم آسیب دیدگی کُنسهای آنها اطمینان حاصل  کنید

۴-۱۳- تمیزکاری LEVEL SCREWها وقلاویز کاری محل آنها وبستن آنها

رویه هم راستاسازی توربین گاز 14
رویه هم راستاسازی توربین گاز 13

5-13 قبل از نصب شفت ۴ عدد نبشی ۳*۳ به ضخامت ۲mmوبه عرض۲cmروی پیشانی ولبه شفت می چسبانیم جهت ممانعت از برخورد وموازی ماندن دو سر شفت با هم در ۴ نقطه به اندازه۲mm و دراین حالت شفت رابوسیله تراز۰۲/۰  بصورت تراز نصب کرده وساپورت آن را زیر شف قرار میدهیم.

۱۴_ جابجایی ژنراتور به محل اصلی به طور دقیق بصورت عرضی و طولی و ارتفایی ورتور ژنراتور را طبق جدول مندرج در نقشه شماره  TSM-KE-01-TG-M-13-GQ3-0020 پارس ژنراتور به اندازه۳۸/۵±۱ mm با توجه به گپهای موجود بین دو سر شفت با توربین وژنراتور میتوان حرکت داد.

رویه هم راستاسازی توربین گاز 16
رویه هم راستاسازی توربین گاز 15

15-استفاده از دو عددBOLT JACK برای حفظ فاصله بین روتور ژنراتور وشفت

رویه هم راستاسازی توربین گاز 17

16- استفاده ازBOLTهای نگهدارنده( دو عدد بُلت ومهره و واشرm36*300mm) به منظور جلوگیری از خارج شدن کوپلها از یکدیگر

رویه هم راستاسازی توربین گاز 18

17_دو عدد بوش موقت را می بایست در سوراخهای کوپلینگ شفت و رتور ژنراتور با فاصله ۳ سوراخ ازBOLT های نگهدارنده قرارداد.

۱۸-موراردی که قبل از ALIGENMENT روی ژنراتور باید انجام گردد

۱-۱۸-تمیز کاری وزدن مولیکوت به سطوح و رزوه وبستن وقراردادن ELERHANT FEETها درمحل خود

رویه هم راستاسازی توربین گاز 19
رویه هم راستاسازی توربین گاز 20

2-18-استفاده از تفلن مایع(RED TEFLON) بین BASE PLATEهای ژنراتور باPLATEهای جبرانی که روی آنها قرار میگیرند.این پلیتها دو دسته هستند

Plate-.هایی که بین level screwها وbase plateهای ژنراتور قرار میگیرند

Plate-.هایی که بین ELEPHANT FEETهاوBASE PLATEها قرار میگیرند جهت جبران ارتفاع به عنوانSHIM PLATE

وچنانچه ارتفاع مناسب بود واحتیاج به  SHIM PLATEنبودTEFLON  RED را بین ELEPHANT FEET و  BASE PLATE

میزنیم.

نکته: بالانس جرمی ژنراتورWEIGH BALANCE

در هنگام جابجایی ژنراتور مبایست با استفاده از ساعت اندیکیتور مقدار لیفت وجابجایی با دقت فراوان انجام گیرد تا WEIGH BALANCE   اولیه را که هنگام بار گذاری ژنراتو روی elephant feetها انجام داده ایم به هم نخورد.

۱۹- اتمام وتایید فلاشینگ خطوط GACKING روغن

۲۰- تنظیم فشار پمپها جهت مقدار لیفت رتورهای توربین وژنراتوربین ۰۹/۰ تا۱۲/۰ بوسیله ساعت اندیکیتور

۲۱- به جرخش در آوردن شفت به  مدت حداقل ۲ ساعت قبل از شروع ALIGNMENT

نکته: در زمان جرخش شفت میبایست از محکم بودن JACK BOLT وnut bolt سر شفت طرف ژنراتور اطمینان حاصل کرد. تا از خارج شدن کوپلها از یکدیگر وبهم خوردن گپ کوپلینگها جلو گیری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *