کسب گواهینامه های معتبر از مراکز برتر صنعتی و دانشگاهی توسط شرکت ویستا پایش راد

کنفرانس بین المللی پایش وضعیت و عیب یابی

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

همایش کاربران واحدهای سیکل ترکیبی و گازی V94.2

همایش ملی توربین گاز

همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو

کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی

دوره آموزشی سیستم های قابلیت اعتماد SKF

دوره آموزشی فناوری های عیب یابی برای تعمیر و نگهداری هوشمند صنایع

دوره آموزشی MMS