خدمات بالانس در محل تجهیزات دوار

Turbine Field Balancing

انجام خدمات بالانس توربین گازی در محل تجهیزات دوار
آناليز ارتعاشات و عيب يابي

خدمات بالانس در محل تجهیزات دوار

قطب بالانس توربین های نیروگاهی

بالانس انواع روتورهای انعطاف پذیر و صلب

بالانس انواع فن ها و پمپ ها  در محل سایت شما

یکی از عیوب رایج در تجهیزات دوار نامیزانی جرمی اجزاء گردنده ماشین می باشد و هر چقدر تجهیز بزرگ تر بوده و شعاع مرکز نامیزانی نسبت به مرکز جرم ماشین بیشتر باشد نیروی بزرگتری را ایجاد می کند. آنبالانسی ماشین از طریق اندازه گیری زاویه فاز و دامنه ارتعاشات قابل اندازه گیری بوده و می توان توسط محاسبات مقدار و محل جرم جهت رفع آنبالانسی را کشف کرد.

 

برخی از پروژه های فیلد بالانس شرکت ویستا پایش

ردیف پروژه
۱  بالانس درمحل  تجهیزات دوار   کارخانه فولاد پايا
۲  بالانس درمحل  تجهیزات دوار  شرکت كشت و صنعت
۳  بالانس درمحل  تجهیزات دوار  کارخانه شيشه ونوس
۴ تعمیرات پیشگیرانه  وآنالیز ارتعاشات دستگاههای دوار شرکت پایانه ها ومخازن پتروشیمی
۵  آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۳ گازي نيروگاه B.O.O  عسلويه   (توربين V94.2)
۶  بالانس توربين واحد ۱ گازي نيروگاه فردوسي (توربين V94.2)
۷  آناليز ارتعاشات و بالانس واحد ۴ گازي نيروگاه حافظ فارس  (توربين V94.2)
۸  آناليز ارتعاشات و بالانس واحد ۵ گازي نيروگاه حافظ فارس  (توربين V94.2)
۹  آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۳ گازي نيروگاه فردوسي (توربين V94.2)
۱۰  آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۱ گازي نيروگاه فردوسي (توربين V94.2)
۱۱  بالانس توربين واحد ۵ گازي نيروگاه فردوسي (توربين V94.2)
۱۲  بالانس  توربين واحد ۳ گازي نيروگاه B.O.O  عسلويه  (توربين V94.2)
۱۳  آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۶ گازي نيروگاه فردوسي (توربين V94.2)
۱۴  آناليز ارتعاشات و عيب يابي ۲ گازي نيروگاه سيكل تركيبي سنندج  (توربين  V94.2 )
۱۵  بالانس توربين واحد ۲ گازي نيروگاه فردوسي (توربين V94.2)
۱۶  آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۲ گازي نيروگاه جنوب اصفهان (توربين V94.2)
۱۷  آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۳ گازي نيروگاه جنوب اصفهان (توربين V94.2)
۱۸  آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۴ گازي نيروگاه جنوب اصفهان (توربين V94.2)
۱۹ آنالیز ارتعاشات و بالانس توربین های بخار نیروگاه بیستون کرمانشاه
۲۰ بالانس توربین واحد ۱ گازی نیروگاه چادرملو
۲۱  آناليز ارتعاشات  واحد ۱ گازي نيروگاه حافظ فارس قبل از اورهال (توربين V94.2)
۲۲  بالانس توربين واحد ۴ گازي نيروگاه جنوب اصفهان (توربين V94.2)
۲۳  بالانس توربين واحد ۴ گازي نيروگاه سيكل تركيبي پرند  (توربين V94.2)
۲۴  بالانس توربين واحد ۲ گازي نيروگاه Guddu  كشور پاكستان  (توربين V94.2)
۲۵  بالانس توربين واحد ۱ گازي نيروگاه Guddu  كشور پاكستان  (توربين V94.2)
۲۶   بالانس توربين واحد ۱ گازي نيروگاه حافظ فارس (توربين V94.2)
۲۷  بالانس توربين واحد ۶ گازي نيروگاه سيكل تركيبي پرند
۲۸ آنالیز ارتعاشات توربین بخار و گیربکس کارخانه قند کرج
۲۹ بالانس توربین واحد ۶  گازی نیروگاه  خورشیدی حرارتی یزد
۳۰ آنالیز ارتعاشات و بالانس الکتروفن های  کارخانه کاشی و سرامیک سینا
۳۱ بالانس توربین واحد ۶ گازی نیروگاه شیروان
۳۲ بالانس توربین واحد ۲  گازی نیروگاه  قائن
۳۳ بالانس توربین واحد ۴  گازی نیروگاه  قائن
۳۴ آناليز ارتعاشات  واحد ۲ گازي نيروگاه کهنوج  پس از اورهال (توربين V94.2)
۳۵ آنالیز ارتعاشات و عیب یابی واحد ۴ گازی نیروگاه زنجان  پس از اورهال
۳۶ آنالیز ارتعاشات و بالانس الکتروفنهای کارخانه
۳۷ خدمات آنالیز ارتعاشات تحهیزات  دوار
۳۸ آنالیز ارتعاشات و بالانس توربین نیروگاه جهرم
۳۹ آنالیز ارتعاشات و بالانس توربین نیروگاه زنجان
۴۰ آنالیز ارتعاشات گیربکس لکوموتیو – شرکت توسعه ریلی
۴۱ پایش وضعیت نیروگاه بندر عباس جهت بهبود سیستم نگهداری وتعمیرات
۴۲ آنالیز ارتعاشات الکتروپمپ های ایستگاههای  پمپاژ سد دوستی
۴۳ آنالیز ارتعاشات تجهیزات دوار نیروگاه تولید برق اشتهارد
۴۴ ارتعاش سنجی و بالانس تجهیزات دوار سیمان اکباتان همدان
۴۵ آنالیز ارتعاشات، عیب یابی، بالانس الکتروفن گاز پلنت شرکت صنعتی بهشهر
۴۶ آنالیز ارتعاشات الکتروپمپ­های پمپاژ آبفای سمنان
۴۷ انجام عملیات ارتعاش سنجی ، الایمنت و بالانس موتور و گیربکس درام کارخانه سیمان تهران

توربین بخار

خدمات بالانس در محل توربین بخار