ساخت ابزار مخصوص های نیروگاهی
  • طراحی و ساخت flexible hose جایگزین لوله برگشت مشعل گازوئیل
  • ساخت سه مرحله دیافراگم پالس جت با مهندسی معکوس ( مدل Taeaha و Mec Air  )
  • طراحی و ساخت برج روتور ( استند روتور) با قابلیت های منحصر به فرد
  • ساخت و نصب Base plate مربوط به  Rotor shop
  • ساخت turning Device  مربوط به Rotor shop
  • ساخت ابزار مخصوص تعویض transition Ring
  • ساخت ابزار مخصوص تعمیرات اساسی mixing chamber
  • ساخت انواع وزنه بالانس روتور های نیروگاهی
  • ساخت انواع سازه های صنعتی