طراحی و ساخت برج (سکوی) اورهال روتور

نمای زاویه دار برج روتور اورهال

در زمان تعمیرات اساسی توربین گازی V94.2 ،  روتور به rotor shop منتقل و توسط  جرثقیل سقفی بر روی مجموعه turning device  قرار گرفته و سپس عمود می شود. سپس کلیه دیسکهای توربین، اینرکیسینگ و دیسکهای کمپرسور بصورت عمودی از روی روتور دمونتاژ می شود . در زمان عمود بود ن روتور لازم است پرسنل تعمیرات در اطراف روتور و در ارتفاع های مختلف تا حدود ۱۰ متری به مدت چندین روز تردد نمایند لذا جهت استقرار نفرات و تجهیزات لازم است سکوی مناسب و ایمن در اطراف روتور نصب شود .

از دلایل اهمیت استفاده از سکوی مناسب می توان موارد زیر را نام برد.

  • حساسیت و قیمت بسیار بالای مجموعه روتور و پره ها (گران قیمت ترین و مهمترین جزء توربین بخش روتور و پره ها می باشد)
  • حداقل شدن زمان تعمیرات اساسی
  • جای مناسب و ایمن جهت تردد پرسنل تعمیرات و نظارت
  • محل مناسب جهت قرار دادن ابزار مخصوص و ابزار عمومی تعمیرات

 

نقشه سه بعدی برج روتور تعمیرات اساسی توربین

با توجه به اینکه در طی ۱۰ سال گذشته، در تعمیرات اساسی تعداد زیادی از نیروگاههای مختلف مشاهده می شد برج روتور  یا استند اورهال روتور دارای مشکلات و نقاط ضعف مختلفی  می باشد. برج روتور در تمام نیروگاههای طرح آنسالدو و طرح نیام صرفا بدلیل طراحی توربین هال به دو نوع طراحی ساخت و اجرا شده اند ولی تماما سازکاری مشابه به هم دارند که اکثرا دارای شرایط مناسبی نبوده و مشکلاتی بشرح زیر داشتند.

  • در زمان دمونتاژ و مونتاژ روتور، در مجموع حدود ۱ روز برای برداشتن و نصب دیواره و گرتینگهای ضلع جلویی زمان تلف می شد.
  • در زمان دمونتاژ و نصب اینرکیسینگ چندین ساعت زمان صرف برداشتن و نصب بخشی از سازه طبقه سوم می شد.
  • فواصل زیاد بین روتور و محل استقرار نفرات، احتمال سقوط از ارتفاع و ریسک کار در ارتفاع را بالا می برد.
  • جای مناسبی جهت قرار دادن ابزار عمومی و ابزار مخصوص (جک و پمپ مخصوص باز کردن مهره سر شفت) تعبیه نشده بود.

با توجه موارد مذکور و با هدف کمک به سرعت اورهال و ایمنی نفرات، مصصم شدیم تا با بهبود طراحی و حذف نقاط ضعف  در ساختار برج روتور قدیمی و  با تغییراتی در سازه ، برج روتور جدید با قابلیتهای وِیژه و منحصر به فرد را طراحی و ساخت نمائیم که علاوه بر بالا بردن ایمنی نفرات در زمان اورهال به کاهش مدت زمان اورهال نیز کمک شایانی نماید. باحول و قوه الهی، برای اولین بار در  کشور ، یک نمونه موفق از آن در نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر در زمستان ۱۳۹۸ نصب شد و در تعمیرات اساسی مورد استفاده قرار گرفت و  نتایج بسیار رضایت بخشی حاصل شد.