دسامبر 22, 2021

آنالیز خرابی بیرینگ وسط موتور توربوفن با تکنیک Tip Clearance

یاتاقان های غلطشی یکی از ضروری ترین قطعات در ماشین های دوار هستند. در حین کار، یاتاقان ها اغلب در معرض بارگذاری زیاد و شرایط کاری دشوار هستند که به نوبه خود منجر به ایجاد نقص در اجزای یاتاقان می شود. یکی از راه‌های افزایش قابلیت اطمینان عملیاتی، نظارت بر عیوب اولیه در این یاتاقان‌ها است. مدل‌های تحلیلی برای پیش‌بینی فرکانس‌های ارتعاش یاتاقان‌های غلتشی و دامنه فرکانس‌های قابل توجه با عیوب موضعی در یاتاقان‌ها در این پست ارائه شده‌اند.