مارس 1, 2023

حضور ویستا پایش راد در شانزدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

شانزدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی در دانشگاه صنعتی شریف در اسفندماه سال 1401 با حضور شرکت فنی مهندسی ویستا پایش راد برگزار شد.