فوریه 7, 2019

غرفه ویستا پایش در ISAV 2018

فوریه 10, 2021

فروش دستگاه ارتعاش سنج حرفه ای در سال ۱۴۰۱

ارتعاش سنج یا لرزش سنج دیجیتال یک دستگاه ارتعاش سنج پرتابل با کیفیت و اقتصادی است که کارشناس را از تغییرات سرعت ، شتاب و جابجایی ، به کمک پارامترهای دیجیتالی آگاه می سازد.