جولای 26, 2023

دیافراگم پالس ولو چیست و چه کاربردی دارد؟

دیافراگم پالس ولو (جت) برای تمیز کردن ورودی هوای توربین گاز است. توربین های گازی به طور گسترده در تولید برق و سایر کاربردهای صنعتی استفاده می شوند. آنها با سوزاندن سوخت گاز یا مایع برای تولید گازهای داغی کار می کنند که یک توربین را به حرکت در می آورد که به نوبه خود برق یا نیروی مکانیکی تولید می کند. با این حال، توربین‌های گازی برای کارآمدی به یک منبع ثابت هوای تمیز نیاز دارند. هر گونه آلودگی در هوا می تواند عملکرد بهینه توربین را کاهش دهد، هزینه های تعمیر و نگهداری را افزایش دهد ...