فوریه 10, 2021

فروش دستگاه ارتعاش سنج حرفه ای در سال ۱۴۰۳

ارتعاش سنج یا لرزش سنج دیجیتال یک دستگاه ارتعاش سنج پرتابل با کیفیت و اقتصادی است که کارشناس را از تغییرات سرعت ، شتاب و جابجایی ، به کمک پارامترهای دیجیتالی آگاه می سازد.