فوریه 7, 2019

کارگاه آموزشی پایش وضعیت صنایع ریلی

۲۲ سال تجربه تشخیص و عیب یابی (پایش وضعیت) صنایع ریلی به کمک تکنیک آنالیز ارتعاشات. محل برگزاری: دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی زمان: سیزدهم آذر ماه ۱۳۹۷