مهندسی معکوس و ساخت و تولید قطعه ولو سیرکوله خودکار ( ARC Valve)

   Automatic Recirculation Valves SCHROEDAHL/TDM

مورد استفاده در فیدپمپ‌های Hyosung صنایع نیروگاهی

شاخص‌های محصول:

– استفاده از بهترین نوع متریال

– ساخت با ماشین آلات مدرن

– ضمانت کارکرد و تعویض

– ابعاد و کلیرنس‌های دقیق

 

ساخت و تولید قطعه شیر بازگردش خودکار 2
ساخت و تولید قطعه شیر بازگردش خودکار 1
ساخت و تولید قطعه شیر بازگردش خودکار 3

Material

Description

POS

۱/۴۴۰۴

Lower body

۰۱

۱/۴۳۱۰

Spring

۰۶

۱/۴۴۰۴

Check valve

۰۷

۱/۴۴۰۴

Bypass branch

۰۹

۱/۴۱۲۲

Vortex bushing

۱۰

۱/۴۱۲۲

Vortex plug

۱۲

۱/۴۱۲۲

Piston

۱۶

۱/۴۳۰۵

Bypass orifice

۲۳

 

Guide pin

۲۵

 

Bolt

۲۷

 

Hexagonal nut

۲۹