مهندسی معکوس و ساخت و تولید قطعه ولو سیرکوله خودکار ( ARC Valve)

   Automatic Recirculation Valves SCHROEDAHL/TDM

مورد استفاده در فیدپمپ‌های Hyosung صنایع نیروگاهی

شاخص‌های محصول:

– استفاده از بهترین نوع متریال

– ساخت با ماشین آلات مدرن

– ضمانت کارکرد و تعویض

– ابعاد و کلیرنس‌های دقیق

ساخت و تولید قطعه شیر بازگردش خودکار 2
آرک ولو با کیفیت بسیار بالا توسط ویستاپایش راد
ساخت و تولید قطعه شیر بازگردش خودکار 3
Material Description POS
۱/۴۴۰۴ Lower body ۰۱
۱/۴۳۱۰ Spring ۰۶
۱/۴۴۰۴ Check valve ۰۷
۱/۴۴۰۴ Bypass branch ۰۹
۱/۴۱۲۲ Vortex bushing ۱۰
۱/۴۱۲۲ Vortex plug ۱۲
۱/۴۱۲۲ Piston ۱۶
۱/۴۳۰۵ Bypass orifice ۲۳
  Guide pin ۲۵
  Bolt ۲۷
  Hexagonal nut ۲۹