با ترموویژن تجهیزات مکانیکی میتوان عیوب زیادی در تجهیزات صنعتی از جمله وجود آب و رسوبات در مخازن، وجود رسوبات در پایپینگ انتقال سیال، نشتی مخازن، نشتی دیگ های بخار، نشت حرارتی عایق ها و ده ما مورد دیگر پی برد.
با توجه به اینکه ترموگرافی از تجهیزات ذکر شده هر کدام با استفاده از تکنیک خاصی قابل کشف می باشد لدا تجربه و آموزش پرسنل ترموگراف در بدست آمدن نتیجه مطلوب بسیار مهم است.
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم