در ادامه خلاصه ای از پروژه های انجام شده ارائه می گردد:

تاریخ شرح پروژه هاي ارتعاشاتی انجام شده ردیف
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ بالانس توربين واحد ۳ گازي نيروگاه پرند (توربين V94.2) ۱
۱۳۹۱/۰۲/۲۴ آنالیز ارتعاشات توربین بخار و گیربکس کارخانه قند کرج ۲
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۳ گازي نيروگاه B.O.O عسلويه (توربين V94.2) ۳
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ بالانس توربين واحد ۱ گازي نيروگاه فردوسي (توربين V94.2) ۴
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ آناليز ارتعاشات و بالانس واحد ۴ گازي نيروگاه حافظ فارس (توربين V94.2) ۵
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ آناليز ارتعاشات و بالانس واحد ۵ گازي نيروگاه حافظ فارس (توربين V94.2) ۶
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۳ گازي نيروگاه فردوسي (توربين V94.2) ۷
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۱ گازي نيروگاه فردوسي (توربين V94.2) ۸
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ بالانس توربين واحد ۵ گازي نيروگاه فردوسي (توربين V94.2) ۹
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ بالانس توربين واحد ۳ گازي نيروگاه B.O.O عسلويه (توربين V94.2) ۱۰
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۶ گازي نيروگاه فردوسي (توربين V94.2) ۱۱
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ آناليز ارتعاشات و عيب يابي ۲ گازي نيروگاه سيكل تركيبي سنندج (توربين V94.2 ) ۱۲
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ بالانس توربين واحد ۲ گازي نيروگاه فردوسي (توربين V94.2) ۱۳
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۲ گازي نيروگاه جنوب اصفهان (توربين V94.2) ۱۴
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۳ گازي نيروگاه جنوب اصفهان (توربين V94.2) ۱۵
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۴ گازي نيروگاه جنوب اصفهان (توربين V94.2) ۱۶
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ آناليز ارتعاشات واحد ۱ گازي نيروگاه حافظ فارس قبل از اورهال (توربين V94.2) ۱۷
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ آناليز ارتعاشات و بررسي عيوب ارتعاشي واحدهاي ۴ و ۵ و ۶ نيروگاه حافظ فارس (توربينV94.2) ۱۸
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ بالانس توربين واحد ۴ گازي نيروگاه جنوب اصفهان (توربين V94.2) ۱۹
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ بالانس توربين واحد ۴ گازي نيروگاه سيكل تركيبي پرند (توربين V94.2) ۲۰
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ بالانس توربين واحد ۲ گازي نيروگاه Guddu كشور پاكستان (توربين V94.2) ۲۱
۱۳۹۵/۰۳/۱۲ بالانس توربين واحد ۱ گازي نيروگاه Guddu كشور پاكستان (توربين V94.2) ۲۲
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ آناليز ارتعاشات و عيب يابي واحد ۲ بخار نيروگاه بيستون كرمانشاه (توربين Franco Tosi ) ۲۳
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ بالانس توربين واحد ۱ گازي نيروگاه حافظ فارس (توربين V94.2) ۲۴
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ بالانس توربين واحد ۶ گازي نيروگاه سيكل تركيبي پرند پس از آپگرید به Map2B(توربين V94.2) ۲۵
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ بالانس توربین واحد ۵ گازی نیروگاه جهرم ۲۶
۱۳۹۷/۰۲/۲۰ بالانس توربین واحد ۶ گازی نیروگاه خورشیدی حرارتی یزد ۲۷
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ بالانس موفق ۲ صفحه توربین گازی نیروگاه الحیدریه نجف ۲۸
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم