آوریل 25, 2019
نمایشگاه نفت پالایش و پتروشیمی

بیست و چهارمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

آگوست 6, 2019
سمینار پایش وضعیت در صنایع ریلی

سمینار آموزشی پایش وضعیت در صنایع ریلی برگزار شد

اولین سمینار آموزشی پایش وضعیت در صنایع ریلی که در دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار شد. این سمینار با سخنرانی کارشناس ارشد، مهندس علی جهان شاهلو و نماینده شرکت VAST vibrotek، آنتون آزووتف همراه بود.