مطالب آموزشی

مرداد ۱۳, ۱۳۹۸
بالانس توربین در محل

بالانس در محل (Field Balance)

وقتی که ارتعاشات در یک توربین بالاتر از حد مجاز باشد و عیب مربوطه نیز آنبالانسی تشخیص داده شود. با اندازه گیری دامنه و فاز ارتعاشات نسبی و مطلق یاتاقان ها می توان نسبت به بالانس اقدام نمود. بالانس ترکیبی از هنر و علم می باشد، علم آن در واقع آشنایی و تسلط در محاسبات بردارها و هنر ناشی از نحوه انتخاب صفحه بالانس است. سرعت بالانس مقدار و محل وزنه آزمایشی و محل دیتابرداری می باشد. در موفقیت در پروژه ها و شرایط پیچیده تجربه نقش بسیار مهمی دارد و دقت در جزییات برای موفقیت ضروری می باشد.
مرداد ۱۰, ۱۳۹۸
اقدامات پیش نیاز بالانس

اقدامات پیش نیاز بالانس

قبل از اینکه نسبت به بالانس اقدام شود یک مرحله دیتابرداری و آنالیز دقیق از ارتعاشات توربوژنراتور باید انحام شود از آنجا که برخی عیوب رایج دیگر نیز دامنه ارتعاشات بالا در فرکانس 1xrpm تولید می کنند، لذا قبل از اینکه نسبت به بالانس اقدام شود باید مطمئن شد که عامل ارتعاشات فرکانس 1xrpm عیوب دیگر مانند عدم هم محوری، روتور خمیده یا خارج از مرکز، تغییر شکل حرارتی روتور، سایش سیل ها و یاتاقان ها، خطاهای ماشیمکاری و نصب نادرست، عدم بالانس دقیق در کارخانه، لقی پایه ها (Soft Foot)، تشدید سرعت های بحرانی، اشکالات ناشی از دمونتاژ و مونتاژ کوپلینگ ها، سایش در پره های متحرک و یا سیل ها که باعث غیرخطی شدن ارتعاشات می شود نباشند.
مرداد ۹, ۱۳۹۸
دورهای بحرانی و اثرات آن در نامیزانی (آنبالانسی)

دورهای بحرانی و اثرات آن در نامیزانی (آنبالانسی)

در بحث دورهای بحرانی و اثرات آن در نامیزانی، مهم ترین و متداول ترین عیب ارتعاشی که در توربین گازی V94.2 دیده می شود، آنبالانسی یا نامیزانی جرمی است. وقتی توربین و ژنراتور بالانس نباشند، افزایش ارتعاشات اتفاق می افتد. این ارتعاشات، ارتعاشات اجباری بوده و در همان فرکانسی که واحد در حال بهره برداری است، ایجاد می شود. آنبالانسی، خود به تنهایی باعث ارتعاش نمی گردد. آنبالانسی یک نیروی گریز از مرکز شعاعی ایجاد می کند. این نیروی شعاعی از قسمت سنگین تر بر محور اثر می کند.
مرداد ۷, ۱۳۹۸
سیستم ارتعاشی توربین گاز V94.2

سیستم ارتعاشی توربین گاز V94.2

توربین های گازی V94.2 دارای یک کمپرسور 16 مرحله ای و توربین 4 مرحله ای می باشد. شکل زیر شماتیک توربین گازی V94.2 را نشان می دهد. توربین از طریق یک شفت میانی با ژنراتور کوپل شده است. هر توربو ژنراتور دارای چهار یاتاقان می باشد که یاتاقان کمپرسور از نوع تراست-ژورنال و بقیه یاتان ها ژورنال ساده می باشند. در این واحدها برای هر یاتاقان 4 سنسور ارتعاشی نصب شده است و ارتعاشات مطلق پیوسته یاتاقان و ارتعاشات نسبی شفت و یاتافان به صورت پیوسته برای هر چهار یاتاقان اندازه گیری می شود.
مرداد ۶, ۱۳۹۸
بالانس توربین گازی V94.2

معیار فنی و بهره برداری بالانس توربین گازی V94.2

با توجه به فراوانی توربین گازی مدل V94.2 در نیروگاه های داخل کشور و مشکلات ارتعاشی که در اکثر این توربین ها مشاهده می شود و معمولا این مشکلات پس از تعمیرات اساسی بیشتر بروز می نماید. یکی از شرایط چالش انگیز در بهره برداری این توربین ها زمانی است که دامنه ارتعاشات سنسورهای نسبی یا مطلق یاتاقان ها از حد آلارم بالاتر می رود. در این شرایط گروه های مهندسی، تعمیرات و بهره برداری نیروگاه ها بررسی های زیادی انجام می دهند تا اطمینان حاصل شود که این آلارم واقعی بوده یا اینکه کاذب می باشد.