فیلد بالانس (بالانس در محل)

در زیر توضیح مختصری از ابزار دقیق و تجهیزات کامپیوتری استفاده‌شده برای اجرای بالانس در ژنراتورهای توربین ۷۰ مگاواتی ارائه شده‌ است. مهم‌ترین عامل برای تحلیل یک توربین ۷۰ مگاواتی، ابزار دقیق برای اندازه‌گیری دامنه و فاز در سطوح مختلف است. بدون ابزار دقیق مناسب برای اندازه‌گیری لرزش، بالانس دقیق غیر ممکن است. انواع مختلفی از ابزار دقیق مورد استفاده برای کنترل ارتعاشات توربین – ژنراتور وجود دارد. ابزار دقیق یا روبات های تک محوری و یا نوع دوتایی  BENTLY NEVADA هستند که بدنه و حرکت روتور را اندازه‌گیری می‌کنند. تکنیک رایدر شفت روشی است که به طور معمول توسط مهندس فیلد OEM برای انجام بالانسینگ استفاده می‌شود. در این روش، مهندس فیلد بالانس به صورت فیزیکی، یک میله هدایت‌کننده را به سمت شفت اعمال می‌کند تا دامنه و فاز را اندازه‌گیری کند.