دپارتمان پایش وضعیت

در استراتژیهای نگهداری و تعمیرات صنایع بزرگ در سال‌های اخیر تکنیک پایش وضعیت (Condition Monitoring) مورد استقبال بیشتر مدیران صنایع قرار گرفته و منافع زیادی را هم عاید سازمان‌ها نموده است. با استقرار پایش وضعیت، علاوه بر كاهش ريسك خرابي ماشين آلات و توقف توليد، هزينه هاي مرتبط با تعميرات بطور قابل توجهي كاهش مي يابد.
تکنیکهای پرکاربرد در پایش وضعیت بشرح زیر می باشد.
۱- آنالیز ارتعاشات
۲- ترموگرافی
۳- آنالیز روغن
۴- آنالیز جریان موتورها
۵- آنالیز آموستیک امیشن

آنالیز ارتعاشات یکی از پر کاربردترین روش‌های پایش وضعیت است که با به کارگیری آن در صنعت به طور چشمگیری از دوباره کاری ها جلوگیری می شود.

شركت ويستا پايش راد با دانش فني و تجربه كارشناسي بيش از ۱۳ سال در صنايع نيروگاهي، در زمينه آموزش، استقرار و اجراي تكنيكهاي پايش وضعيت ‍ در نگهداري و تعميرات ماشين آلات دوار و ثابت، فعاليت دارد. با در اختيار داشتن دستگاههاي آنالايزر ارتعاشات، دوربين ترموگرافي پيشرفته و متخصصين با تجربه بصورت تخصصي در زمينه اندازه گيري و آناليز ارتعاشات، بالانس ديناميكي توربينهاي نيروگاهي و تجهیزات دوار (انواع پمپ ها و فن ها و کمپرسورها ) و نیز ترموگرافي تجهيزات مكانيكال و الكتريكال، در خدمت صنایع مختلف کشور عزیزمان می باشد

پایش وضعیت راهی برای تشخیص علائم فرسایش عادی یا خرابی آنی دستگاه یا فرایند در زمان مناسب برای دوری جستن از خرابیهای اتفاقی است. به وسیله پایش وضعیت میتوان عمر دستگاه ها را طولانی تر کرده، از منابع انسانی کمتر استفاده کرد و نهایتا هزینه تمام شده محصولات را به طور محسوسی کاهش داد. به کمک پایش وضعیت می توان وضعیت دستگاه را زیر نظر گرفته و در صورت انحرافات پیاپی از رفتارها عادی اقدام لازم برای برنامه ریزی بازدید یا تغییر ات لازم در زمان مناسب را اتخاذ نمود. در صورتیکه تا زمان اجرای هر مرحله از تغییرات زمانبندی شده دستگاهی بر اساس نتایج پایش وضعیت رفتار غیرعادی از خود نشان دهد، آن دستگاه مورد بازدید قرار نمی گیرد و به این ترتیب می توان حجم قابل توجهی از فعالیتهای مربوط به امور نگهداری پیش گیرانه را کاهش داد.

به کارگیری سیستم پایش وضعیت در نيروگاهها دارای مزایای مشهودی است که به طور اختصار و اجمال می توان این مزایا را تحت عناوین زیر برشمرد.

۱- ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻮﻗﻒ توربين و ساير ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت جانبي

۲- ﻛﺎهش زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ (خروج) واحد و ماشين آلات دوار

۳- افزايش توليد و بهبود كارايي

۴- كاهش ﻣﺼﺮف ﻗﻄﻌﺎت يدكي

۵- كاهش هزينه ﺗﻌﻤﯿﺮ ونگهداري با افزايش فواصل زماني تعميرات دوره اي

۶- اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺎزده

۷- ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻳﻤﻨﻲ و ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت

۸- كنترل فرسایش غیرعادی و کاهش خرابی های زودرس

۹- آماده بکار بودن بیشتر ماشین به ویژه در مواقع حساس

۱۰- افزایش عمر مفید دستگاه