مقالات

مقالات منتشر شده در ژورنال های خارجی

کارگاه های آموزشی

خدمات آموزش های تخصصی

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی پایش و ضعیت و آنالیز ارتعاشات

خدمات آموزش های تخصصی

یکی از اهداف شرکت ویستا پایش راد به عنوان خدمات آموزش های تخصصی ، برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با CM می باشد که این دوره ها در محل شرکت و یا به درخواست کارفرما در محل صنعت مربوطه برگزار خواهد گردید. هدف از برگزاری دوره های آموزشی بالابردن سطح دانش فنی کاربران واحدهای صنعتی و بهبود عملکرد فنی ایشان در ارتباط با تعمیر و نگهداری تجهیزات صنعتی می باشد. به امید اینکه با افزایش دانش فنی نیاز کشورمان به مرور به منابع خارجی کمتر و شاهد رشد و شکوفایی صنعتی هر چه بیشتر در ایران باشیم.